Covid-19 virus

09/28/2020

Doordat de regelgeving omtrent het Covid-19 virus weer zijn verscherpt is er binnen de cup geen plek meer om catering aan te gaan bieden. Wij betreuren dit en hopen dat het snel weer anders kan.